MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Zmiany dla kierowców. To może się zmienić w 2023 roku. Nie tylko konfiskata pojazdu

Mariusz Michalak
Mariusz Michalak
Resort infrastruktury pracuje nad obowiązkowymi kursami reedukacyjnymi, na które kierowani byliby kierowcy, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego.
Resort infrastruktury pracuje nad obowiązkowymi kursami reedukacyjnymi, na które kierowani byliby kierowcy, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego. Jaroslaw Jakubczak
Mijający rok 2022 przyniósł m.in. podwyżki mandatów i zmianę w przyznawaniu punktów karnych. Sprawdzamy co może zmienić się dla kierowców w 2023 roku. Okazuje się, że niektóre regulacje mogą zaskoczyć.

KONFISKATA POJAZDU 2023

Konfiskata samochodu. Kto i kiedy straci pojazd?

Nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, teraz straci samochód – niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Policja tymczasowo zajmie jego auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu.

Jeżeli nie będzie wypadku, lecz prowadzenie w stanie nietrzeźwości – sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach. Recydywiście przepadek będzie orzekany już od powyżej 0,5 promila alkoholu.

Auta będą konfiskowane również sprawcom wypadków, którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, popełniającym takie przestępstwo po raz kolejny lub powodujących wypadek.

- Jazda pod wpływem alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem. Nietrzeźwi kierowcy stwarzają ogromne zagrożenie na drodze, nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników dróg. Mogą stanowić przyczynę tragicznego w skutkach wypadku – mówi Patryk Treumann, Yanosik - Alkohol nie tylko zmniejsza szybkość reakcji, ale również mocno
ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę własnych możliwości i sytuacji na drodze. Dodatkowo znacznie obniża samokontrolę i koncentrację, powoduje rozproszenie uwagi i nadmierną senność – dodaje.

Konfiskata samochodu. Co jeśli jechaliśmy nie swoim samochodem?

Jeżeli samochód nie jest wyłączną własnością kierowcy, sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku. Dotyczy to m.in. sytuacji kiedy pojazd był użytkowany na podstawie leasingu.

Moment, gdy zapadła decyzja dot. zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców, to też dobry czas na to, żeby przypomnieć o wpływie stanu nietrzeźwości na ubezpieczenie. Choć konsekwencje finansowe, w obliczu ryzyka utraty w wypadku zdrowia czy życia – własnego lub innego użytkownika ruchu – mogą wydawać się mniej istotne, warto pamiętać, że zdarzenia, do których doszło pod wpływem alkoholu, są wyłączone spod odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że obowiązkowe ubezpieczenie OC, które „normalnie” chroni ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami spowodowanego przez niego zdarzenia, nie pomoże mu, gdy do wypadku doszło po spożyciu przez niego alkoholu. Sprawca zdarzenia będzie musiał pokryć z własnej kieszeni koszty szkód oraz wypłatę rekompensaty osobom poszkodowanym w wypadku oraz koszty ich leczenia czy rehabilitacji, jeśli będą potrzebne. Co prawda, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci rekompensatę osobom poszkodowanym, jednak równocześnie zwróci się ono do samego sprawcy wypadku z tak zwanym regresem, czyli żądaniem zwrotu wartości wypłaconego odszkodowania - komentuje Rafał Mosionek, Prezes Zarządu Beesafe.

Zaostrzenie kar dla kierowców

Dotychczas za spowodowanie ciężkiego wypadku w stanie nietrzeźwości należało wymierzyć karę od 2 do 12 lat więzienia. Teraz za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie to minimum 3 lata, a za spowodowanie śmierci – 5 lat więzienia.

Zwiększa się również maksymalna kara, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkiego wypadku. Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku teraz będzie można wymierzyć do 16 lat pozbawienia wolności, a dotąd maksymalny wymiar kary wynosił w tym przypadku 12 lat.

Konfiskata samochodu. Kiedy przepisy wejdą w życie?

Zmiany w prawie wejdą w życie po roku od ogłoszenia, czyli dopiero w grudniu 2023 roku.

PUNKTY KARNE 2023

Punkty karne. Tak zmieniły się zasady

17 września zmieniły się m.in. zasady usuwania punktów karnych. Od tego czasu nie można już przechodzić kursów, które wcześniej prowadziły Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Ukończenie takiego kursu było dobrowolne i powodowało zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć. Zasada ta nie dotyczyła kierowców, którzy mieli prawo jazdy krócej niż rok.

Punkty karne. Będą nowe kursy redukujące punkty karne?

Resort infrastruktury pracuje jednak nad obowiązkowymi kursami reedukacyjnymi, na które kierowani byliby kierowcy, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego kierowca, który przekroczył 24 punkty karne nie traciłby automatycznie prawa jazdy, ale byłby kierowany na obowiązkowy kurs reedukacyjny.

Taki kurs trwałby 21 godzin i byłby realizowany w ciągu trzech dni zajęć. Jednego dnia można by więc było przeprowadzić 7 godzin kursu. Jedna godzina zajęć trwałaby 45 minut. W projekcie rozporządzenia określono, że za kurs reedukacyjny trzeba by było zapłacić 500 zł.

Jak przekazał rzecznik prasowy MI Szymon Huptyś, rozwiązanie to przewidziano w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. "Przepisy te przewidują, że kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała. Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy, a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym" - poinformował Huptyś.

Rzecznik resortu dodał, że z uwagi na to, że dotychczas nie zostały wprowadzone rozwiązania techniczne w Centralnej Ewidencji Kierowców, pozwalające na obsługę procesu kierowania naruszających przepisy na takie szkolenie, rozwiązanie to zostało zawieszone.

Punkty karne. Od kiedy nowe kursy redukujące punkty?

Resort poinformował, że o wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w komunikacie, który zostanie wydany na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian. Dokładna data nie jest znana.

"Oznacza to, że obecnie kursy reedukacyjne nie są prowadzone. Pomimo tego, w wyniku zmiany delegacji ustawowej, nastąpiła konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego zasady przeprowadzania takich kursów. Zmiana delegacji ustawowej wynikała z uproszczenia procedury kierowania przez starostę na to szkolenie osoby, która przekroczyła limit 24 punktów" - poinformował rzecznik.

Podkreślił, że rozpoczęcie prac nad tym rozporządzeniem "nie oznacza wprowadzenia nowego obowiązku, polegającego na uczestniczeniu w kursie reedukacyjnym kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne".

Jednocześnie przypomniał, że 17 września tego roku ustała możliwość uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez WORD-y, którego odbycie powodowało zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. "Tym samym nie będzie już więcej możliwości zmniejszenia zgromadzonych punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego" - powiedział. Dodał, że resort nie planuje przywrócenia takich kursów.

ZMIANY W BADANIACH TECHNICZNYCH POJAZDÓW 2023

Zmiany w badaniach technicznych nastąpią w Polsce dopiero po wdrożeniu unijnej dyrektywy o badaniach okresowych pojazdów, jaką przyjęto w 2014 r. Kiedy jednak regulacje wejdą w życie - tego dokładnie nie wiemy. Początkowo planowano, aby regulacje obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. Prawo polskie musi być jednak jak najszybciej dostosowane do unijnych regulacji. Co jest w planach?

Badanie techniczne auta. Kiedy kierowca zapłaci podwójną stawkę?

Jeśli właściciel auta spóźni się z przeglądem o 30 dni, będzie musiał zapłacić dwukrotność stawki. Jeśli pojawimy się w stacji kontroli na maksymalnie trzydzieści dni przed terminem, data kolejnego badania wyznaczona zostanie na równy rok od dnia, w którym wygasłaby ważność aktualnych badań

Badanie techniczne auta. Ma być wymagany komplet zdjęć pojazdu

Na tym jednak nie koniec proponowanych zmian. Sesja zdjęciowa z autem podczas przeglądu technicznego pojazdu? Nowelizacja przepisów zakłada, że podczas przeglądu technicznego pojazdu, diagnosta wykonywał także zdjęcia kontrolowanego pojazdu, według odpowiedniego schematu.

Taki komplet zdjęć może być dowodem, że dane auto rzeczywiście zostało poddane kontroli technicznej. Można też będzie ocenić w jakim stanie się ono znajdowało.

Fotograficzna dokumentacja byłaby przechowywana w archiwum stacji przez okres pięciu lat od daty przeprowadzenia przeglądu.

Właściciel pojazdu, który nie zgadza się na ocenę diagnosty, może wystąpić do Dyrektora TDT o przeprowadzenie ponownego badania na tej samej stacji kontroli pojazdów.

Badanie techniczne auta. Co z cenami?

Stawki za badanie techniczne nie zmieniły się od 2004 roku. Badanie techniczne samochodu osobowego to koszt 99 zł, nieco wyżej jest ono wycenione w przypadku pojazdu z instalacją LPG/CNG – to 162 zł. Co więcej, od 2017 r. za przegląd techniczny płaci się przed wykonaniem badania, a opłata w przypadku negatywnego wyniku nie podlega zwrotowi.

Dla porównania podstawowa stawka dla aut osobowych w Niemczech wynosi 85 euro, czyli 381 zł, a we Francji kierowcy muszą zapłacić od 70 do 100 euro (od ok. 314 do ok. 449 zł).

Czy cena ulegnie zmianie, tego nie potwierdzono. Od 2004 roku drastycznie wzrosły koszty prowadzenia firmy, koszty zatrudnienia pracownika, podatki lokalne, energia, ceny mediów, płaca minimalna.

ZMIANY W FOTORADARACH

Na początku listopada 2022 roku GITD podpisał umowę na modernizację, uruchomienie oraz zintegrowanie z działającym już systemem operacyjnym 147 sztuk stacjonarnych fotoradarów. Realizacja ta jest częścią większego projektu, dotyczącego zwiększenia skuteczności i efektywności automatycznego systemu kontroli nad ruchem drogowym. Wykonawcą została firma Sprint S.A.

– Modernizacja będzie polegała przede wszystkim na wymianie dotychczasowych fotoradarów, które w skrajnych przypadkach mają już więcej niż 10 lat, więc są mniej skuteczne. Nowe zapewniają wyższe poziomy wykrywalności wykroczeń i skuteczności rozpoznawania wizerunku kierującego pojazdem w trudnych warunkach oświetleniowych, czyli złej pogodzie lub po zmroku. Warto podkreślić, że w 20 lokalizacjach dotychczasowe fotoradary będą likwidowane i instalowane w nowych miejscach. Wszystkie prace powinny zakończyć się w styczniu 2024 roku – mówi wiceprezes firmy Sprint, Waldemar Matukiewicz.

Sprint na potrzeby wdrożenia nawiązał współpracę z producentem urządzeń firmą IDEMIA. Proponowany system (MESTAfusion RN) należy do najnowocześniejszych rozwiązań tego typu – łączy monitorowanie czerwonego światła z kontrolą prędkości oraz identyfikacją zabronionych trajektorii.

Nowoczesne fotoradary w każdym województwie

Większość nowych urządzeń pozostanie w tych samych miejscach. Ale będą też wyjątki. Przykładowo – Lućmierz „odda” swój fotoradar do Zgierza, Konstantynów Łódzki do Piotrkowa Trybunalskiego czy Prandocin do Kielc. Niemniej, niezależnie od tego czy będzie to tylko wymiana dotychczasowego urządzenia czy także idąca za tym zmiana lokalizacji, każde województwo w Polsce otrzyma przynajmniej kilka nowoczesnych fotoradarów. Najwięcej nowych urządzeń będzie pracować w województwie wielkopolskim (21 szt.), mazowieckim (18 szt.), małopolskim i lubelskim (po 13 szt.). Najmniej zmodernizowanych urządzeń stanie m.in. na terenie województw świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego (po 6 szt.), opolskiego (5 szt.) oraz śląskiego i dolnośląskiego (4 szt.).

Realizacja zadania została podzielona na dwie części. Wartość pierwszej części projektu wynosi 18 101 762,40 zł brutto, a drugiej – 17 866 131,30 zł brutto.

Które fotoradary zostaną przeniesione?

                

Aktualna lokalizacja

            
                

Województwo

            
                

Nowa lokalizacja                 

            
                

Konstantynów Łódzki, DK 71

            
                

łódzkie

            
                

Piotrków Trybunalski, Al. J. Piłsudskiego, na                 wys. Ul. Czarna Droga

            
                

Lućmierz, DK91

            
                

łódzkie

            
                

Zgierz, ul. Ozorkowska 120

            
                

Łódź, al. Palki/Smutna

            
                

łódzkie

            
                

Łódź, al. Palki 9

            
                

Poniatów, DK12

            
                

łódzkie

            
                

Poniatów, DK12

            
                

Słowik, ul. Gdańska (DK91)

            
                

łódzkie

            
                

Łódź, ul. Dąbrowskiego, Podhalańska

            
                

Krzyszkowice 25 (pow. myślenicki)

            
                

małopolskie

            
                

Krzyszkowice 30 (pow. myślenicki)

            
                

Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego 23

            
                

małopolskie

            
                

Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego/Browarna

            
                

Prandocin, DK7

            
                

świętokrzyskie

            
                

Kielce, ul. Krakowska 255

            
                

Kosina, DK94 (pow. łańcucki)

            
                

podkarpackie

            
                

Kosina 967 (pow. łańcucki)

            
                

Cisy, DK22 (pow. malborski)

            
                

pomorskie

            
                

po drugiej stronie drogi

            
                

Domaradz, DK6 (pow. słupski)

            
                

pomorskie

            
                

po drugiej stronie drogi

            
                

Franciszkowo, DK16 (pow. Iławski)

            
                

warmińsko-mazurskie

            
                

po drugiej stronie drogi

            
                

Gościcino, DK6 (pow. wejherowski)

            
                

pomorskie

            
                

po drugiej stronie drogi

            
                

Rudno, DK91 (pow. tczewski)

            
                

pomorskie

            
                

po drugiej stronie drogi

            
                

Skępe, DK10 (pow. lipnowski)

            
                

kujawsko-pomorskie

            
                

po drugiej stronie drogi

            
                

Sorkwity, ul. Olsztyńska 16B (pow. mrągowski)

            
                

warmińsko-mazurskie

            
                

Miastkowo, ul. Łomżyńska 25A (pow. mrągowski)

            
                

Żubryn, DK8 (pow. suwalski)

            
                

podlaskie

            
                

Zgon, DK58

            
                

Sosnówka, DK46 (pow. opolski)

            
                

opolskie

            
                

Jamielica, ul. Strzelecka 15

            
                

Brzeźno, DK92 (pow. poznański)

            
                

wielkopolskie

            
                

po drugiej stronie drogi

            
                

Miedzichowo, DK92 (pow. nowotymski)

            
                

wielkopolskie

            
                

po drugiej stronie drogi

            

Źródło: Sprint S.A.

KARA ZA BRAK POLISY OC W 2023 ROKU

Kara za brak polisy OC związana jest z płacą minimalną. Ta w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie. Dwukrotnie zmieni się zatem wysokość kar.

W przyszłym roku posiadacz samochodu osobowego zapłaci od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 roku karę za przerwę w ubezpieczeniu:

  • Do 3 dni – 1350 zł
  • Od 4 do 14 dni – 3380 zł
  • Powyżej 14 dni – 6770 zł

Od 1 lipca 2023 roku kara za przerwę w ubezpieczeniu OC wyniesie:

  • Do 3 dni – 1380 zł
  • Od 4 do 14 dni – 3450 zł
  • Powyżej 14 dni – 6900 zł

EGZAMINY NA PRAWO JAZDY

Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która ma umożliwić przekazywanie dotacji z budżetu województw do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Ważą się także losy podwyżki opłat za egzamin. Dokładny kształt i termin wejścia w życie zmian nie jest znany.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wysokość opłaty za część teoretyczną egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za część praktyczną 200 zł (kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem) i 250 zł (kategorie B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E).

Projektowane przepisy, po wprowadzonej podczas pierwszego czytania autopoprawce, przewidują zmiany maksymalnej wysokości opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu nie wcześniej niż w 2024 roku.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Policja radzi jak zaplanować podróż

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Zmiany dla kierowców. To może się zmienić w 2023 roku. Nie tylko konfiskata pojazdu - Motofakty

Wróć na lublin.naszemiasto.pl Nasze Miasto