POWIAT LUBELSKI. KORONAWIRUS: Sprawdź co jest zamknięte, jak działają urzędy i gdzie uzyskać pomoc

Gracja Grzegorczyk
Gracja Grzegorczyk
Google street view
W powiecie lubelskim ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa poszczególne gminy podjęły szereg działań prewencyjnych. Sprawdź w jaki godzinach działają urzędy, gdzie można uzyskać pomoc oraz które miejsca są zamknięte [lista aktualizowana]

Starostwo Powiatowe w Lublinie podobnie jak większość placówek zwróciło się z prośbą do mieszkańców powiatu o załatwianie spraw drogą telefoniczną - tel. 81 52 86 603 lub elektroniczną - pok@powiat.lublin.pl

Jednocześnie do 31 marca ograniczono osobiste wizyty oraz zawieszono udzielanie porad osobistych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porad są udzielane przez telefon - 81 52 86 714.lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość m.in. maila - pomocprawna@powiat.lublin.pl

Bełżyce

Zamknięte są szkoły w Babinie, Bełżycach, Chmielnikach, Kierzu, Matczynie, Starych Wierzchowiskach oraz Wronowie.

- Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Proszę o zachowanie spokoju i podstawowych zasad higieny zalecanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną - czytamy w oświadczeniu Ireneusza Łucki, burmistrza Bełżyc.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Urząd Miejski w Bełżycach apeluje,by w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem - przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na e-maila: gmina@belzyce.pl lub telefonicznie.

Wizyty w Urzędzie Miejskim w Bełżycach ograniczono do wyjątkowych, bardzo istotnych przypadków.

Kasa Urzędu Miejskiego w Bełżycach jest nieczynna do 23 marca.

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną został odwołany.

W związku z zagrożeniem koronawirusem targowisko miejskie w Bełżycach przy ul. Szpitalnej zostało zamknięte do 20 marca.

Borzechów

Zamknięto szkoły w Borzechowie-Kolonii, Kępach, Kłodnicy Dolnej.

Do 14 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie będzie nieczynna

Urząd Gminy Borzechów prosi o przesyłanie dokumentacji poczta lub przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Władze apelują o ograniczenie wizyt zarówno w Urzędzie Gminy Borzechów, jak i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie.

Bychawa

Zamknięte są szkoły w Bychawie, Bychawce Drugiej-Kolonii, Osowie, Starej Wsi Drugiej, Woli Gałęzowskiej oraz Zaraszowie.

- Proszę o odpowiedzialne i racjonalne zachowanie, w tym ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów z innymi osobami oraz załatwiania jedynie niezbędnych spraw - mówi Janusz Urban, burmistrz Bychawy.

Kasa Urzędu będzie nieczynna do odwołania,.

Interesanci mogą składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i mailową, za pośrednictwem ePUAP lub do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu bez możliwości przemieszczania się po jego siedzibie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/.

Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie.

Zapłata I raty podatku za 2020 z niewielkim opóźnieniem nie spowoduje naliczenia dodatkowych kosztów dla podatników, takich jak należne odsetki za zwłokę bądź koszty upomnienia.

Zachęca się jednocześnie do regulowania zobowiązań podatkowych w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany na naszej stronie internetowej.

Targowisko Miejskie „Twój Rynek” w Bychawie zostaje zamknięte do odwołania.

Garbów

- W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa proszę i apeluję o ograniczenie wyjść z domu do minimum i w miarę możliwości o telefoniczne lub mailowe załatwianie spraw w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy - mówi Kazimierz Firej, wójt gminy Garbów.

UG sekretariat - tel. 81 50 18 063

USC - tel. 81 50 18 033

GOPS - tel. 81 50 18 025

adres email: ug@garbow.pl

Głusk

Zamknięte są szkoły oraz oddziały przedszkolne w Mętowie, Wilczopolu i Kalinówce.

W piątek Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce udostępniła telefon kontaktowy do psychologa udzielającego bezpłatnych porad dla uczniów i rodziców w związku z wystąpieniem możliwości zakażenia koronawirusem. Porady udzielane będą telefonicznie przez: Panią Aleksandrę Adamek, codziennie od godz. 9.00 do 12.00 pod numerem: 669933921.

- Informujemy że w Urzędzie Gminy Głusk przyjmowanie interesantów zostanie ograniczone jedynie do spraw pilnych, a przy załatwianiu spraw urzędowych zalecamy skorzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną - czytamy na facebookowym profilu gminy.

Biblioteka - Centrum Kultury w Dominowie odwołuje wszystkie zajęcia do odwołania.

Zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do 31 marca. Można skontaktować się za pomocą maila - e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl

Jabłonna

- Szanowni Mieszkańcy, ze względu na zaistniałą sytuację w kraju dotyczącą wysokiego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i władz państwowych, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy, jak również pracowników ich obsługujących, apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Urząd obsługuje wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki - czytamy na stronie gminy Jabłonna.

Telefony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

81 440 90 20 - kierownik GOPS - Halina Kosiarczyk
81 440 90 21 - księgowość GOPS - Marta Kozak
81 440 90 22 - świadczenia rodzinne i wychowawcze - Monika Gutek, Monika Gęca
81 440 90 23 - pracownicy socjalni - Milena Podstawka, Zofia Sadowa
81 440 90 24 - pracownicy socjalni - Daria Klimek, Barbara Mróz
81 440 90 25 - fundusz alimentacyjny - Grażyna Rozwód

Kiermasz wielkanocny został odwołany.

Kursy PKS w Biłgoraju odwołane do 25 marca.

Wszystkie wnioski, podania, odpowiedzi na pisma, na które mieszkaniec miał udzielić odpowiedzi w terminie, który upłynął bądź właśnie upływa informujemy, że określone terminy zostały wydłużone do dnia 30 marca 2020 r. (terminy złożenia pism mogą ulec wydłużeniu w przypadku przedłużającej się sytuacji zagrożenia na terenie kraju).

Do końca marca można również dokonywać wpłat takich jak: podatek, opłaty za odbiór śmieci (za nieterminowe wpłaty nie zostaną naliczone z tego tytułu odsetki, nie będzie upomnień).

Jastków

Odwołano zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych, Przedszkolu Samorządowym w Jastkowie, Żłobku ,,Akademia Malucha” oraz Akademii Kultury.

Urząd miasta zachęca do kontaktu telefonicznego z pracownikami w celu ustalenia sposobu załatwiania sprawy.
Adres poczty e-mail: poczta@jastkow.pl
Adres skrzynki EPUAP Urzędu Gminy Jastków: iar890l8xi

Zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do 31 marca.

Od dnia 17.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. zawieszona jest realizacja transportu regularnego na terenie Gminy Jastków.

Konopnica

Czytaj także

Krzczonów

Władze gminy zalecają korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji z Urzędem Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Krzczonowie.

Odwołany zostaje również targ w Krzczonowie.

III Sołecki Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o puchar wójta gminy Krzczonowa - odwołany.

Wólka

- Wszystkie sprawy urzędowe, w tym wnioski, podania i pisma prosimy kierować bezpośrednio na Biuro Podawcze, bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem EPUAP - czytamy na profilu facebookowym gminy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu, odpisu aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/

Czasowe ograniczenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania porad za pomocą porady telefonicznej lub umówienia wizyty w terminie późniejszym - po wcześniejszym zgłoszeniu pod numer telefonu 81 52 86 714.

Opłat względem gminy np. za wodę, czy też śmieci, należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aby ograniczyć osobiste stawiennictwo w urzędzie lub u sołtysa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce, Filia w Łuszczowie, Filia w Turce i Filii w Turce os. Borek wszystkie sprawy związane z wypożyczaniem i zwrotami wypożyczonych książek, zawiesza do odwołania.

Wojciechów

Zamknięto szkoły w Łubkach, Maszkach, Miłocinie, Palikijach i Wojciechowie. Uczniowie mają do nich nie przychodzić co najmniej do końca tygodnia.

Do odwołania Urząd Gminy w Wojciechowie prowadzi wyłącznie zdalną obsługę interesantów; wszelkie sprawy można załatwiać bądź telefonicznie - 81 517-72-41 lub drogą mailową: info@wojciechow.pl,

To samo dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej: 81-571-72-41 wew. 22, ops@opswojciechow.pl

Burmistrz Wojciechowa, Artur Markowski ogłosił na facebookowym profilu co następuje: - W ramach przygotowania do wsparcia mieszkańców w przypadku ewentualnej kwarantanny zabezpieczone zostały produkty żywnościowe, które będą wykorzystane do wsparcia osób potrzebujących - czytamy.

Do końca miesiąca w Punkcie Lekarskim w Palikijach nie będzie lekarza w związku z oddelegowaniem go do pracy w szpitalu.

Zamknięte do odwołania: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, Muzeum Kowalstwa, Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowie, filia w Palikijach, Szczuczkach, Punkt Informacji Turystycznej i Biuro Stowarzyszenia Kowali Polskich.

W przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców gminy wymaga wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (81) 517 72 41, wew. 22 lub na adres e-mail: ops@opswojciechow.pl.

- Jednocześnie informuję osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, że w miesiącu marcu produkty żywnościowe nie będą wydawane. O dokładnym terminie wydawania żywności w miesiącu kwietniu 2020 r. będziemy Państwa informować - mówi Artur Markowski, wójt gminy Wojciechów.

Strzyżewice

Na terenie całej gminy zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolu zostały zawieszone.

Urząd Gminy Strzyżewice apeluje , aby w miarę możliwości ograniczyć wizyty osobiste, a co za tym idzie wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem - wysyłając pisma/wnioski na e-mail: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl , przez ePUAP
lub dzwoniąc pod numer telefonu 81 566 60 25.

Czasowe ograniczenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania porad za pomocą porady telefonicznej lub umówienia wizyty w terminie późniejszym - po wcześniejszym zgłoszeniu pod numer telefonu 81 52 86 714.

Zapłata I raty podatku za 2020 rok z niewielkim opóźnieniem nie spowoduje naliczenia dodatkowych kosztów dla podatników, takich jak należne odsetki za zwłokę bądź koszty upomnienia.

Zachęca się jednocześnie do regulowania zobowiązań podatkowych w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Urzędu.

Niemce

Do dnia 25 marca nie będą odbywały się w szkołach, przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

Interesanci Urzędu Gminy mogą składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i mailową, za pośrednictwem ePUAP, GSKO lub do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu bez możliwości przemieszczania się po jego siedzibie,

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/,

Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie - https://www.niemce.pl/urzad/adresy-numery-telefonow.html

Można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

- poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

- poprzez platformę e-Obywatel: https://obywatel.gov.pl/

- poprzez Gminny System Komunikacji Online: https://eurzad.niemce.pl/

- poprzez e-mail: info@niemce.pl

Czasowe ograniczenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania porad za pomocą porady telefonicznej lub umówienia wizyty w terminie późniejszym - po wcześniejszym zgłoszeniu pod numer telefonu 81 52 86 714.

Niedrzwica Duża

W Niedrzwicy Dużej zamknięta jest szkoła, Dom Dziennego Wsparcia dla Seniorów, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz targ.

- Informujemy, że niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty lub platformy EPUAP. Prosimy o kontaktowanie się z Urzędem telefonicznie pod numerem tel. 81 517 50 85 lub za pośrednictwem poczty mailowej: info@niedrzwicaduza.pl - czytamy na facebookowym profilu gminy.

Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża do odwołania.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43A został zamknięty do odwołania.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Lublinie uruchomił dodatkowy numer telefonu dla mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża: 609 980 300.

Porady psychologiczne udzielane będą telefonicznie przez: p. Annę Chmielewską, codziennie od godz. 9.00 do 12.00 pod numerem: 608 311 995 oraz p. Ewę Sieńko, codziennie od godz. 12.00 do 18.00 (oprócz najbliższej soboty tj.14 marca) pod numerem: 666 043 665.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Dużej od poniedziałku będzie pracował wg następującej organizacji:

Lekarz - Kierownik ośrodka będzie pracował zdalnie udzielając teleporad, w tym wystawiając zwolnienia i recepty, fizycznie nie będzie go w ośrodku.

Pielęgniarki będą w ośrodku i będą rejestrowały do lekarza i udzielały teleporad. W sytuacjach koniecznych ze wskazań medycznych, dla pacjentów którzy zostaną wpuszczeni do ośrodka po przeprowadzeniu wywiadu w kierunku rozpoznawania (podejrzewania) zakażenia SARS CoV2, pielęgniarki będą wykonywały badania i zabiegi.

W sytuacjach szczególnych i w miarę swoich możliwości, teleporad udzielą lekarze Ośrodka Zdrowia w Radawczyku (tel. 81-511-80-85) i Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej (tel. 81-511-62-75).

Po godzinie 18:00 w dni robocze teleporad udziela Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Bełżycach tel. 81-516-26-13.
III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża V kadencji odwołana.

- Wójt Gminy w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, osób w najbliższym sąsiedztwie i rodzin: osób starszych, samotnych objętych kwarantanną domową związaną z koronawirusem o wsparcie i pomoc .W przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub sąsiadów w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych (np. zrobienie zakupów spożywczych, zakupu leków) prosimy o zgłaszanie potrzeb do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej pod nr tel. 81 5174068, 81 5174872, 81 5174873 lub 604 096 785 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 - czytam na facebookowym profilu gminy.

Apelujemy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw administracyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wszelkie wnioski związane ze sprzedażą do rzeźni, przemieszczaniem do innego gospodarstwa lub kupnem z innego gospodarstwa świń zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie poczta elektroniczną na adres:lublin.piw@wiw.lublin.pl

Msze Święte w kościele od niedzieli do odwołania nie będą odprawiane w dotychczas wyznaczonych godzinach w niedziele i w dni powszednie.

Kościół pozostaje otwarty dla osób, które chcą modlić się indywidualnie,w godzinach od 8.oo do 18.oo.

Zakrzew

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) został zamknięty do 27 marca.

Wysokie

Urząd Gminy - droga elektroniczna: sekretariat@ugwysokie.pl lub przez telefon 84 680 62 06

Czasowe (do odwołania) ograniczenie przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Wysokie.
W sprawach nagłych zdarzeń losowych (np. zgon) kontakt wyłącznie telefoniczny pod nr 84 6806206 lub poprzez e-mail sekretariat@ugwysokie.pl

Powyższa informacja dotyczy również klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - nr tel: 84 6806247, e-mail: gopswysokie@ugwysokie.pl

Targowisko w Wysokiem: - Apelujemy o rezygnację z handlu i czasowe zaprzestanie zakupów na targowisku w Wysokiem - czytamy na facebookowym profilu gminy.

Zajęcia w Domu Kultury w Wysokiem tj. zajęcia taneczne, zumba, muzyczne i modelarskie zostały zawieszone do odwołania.

W przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców gminy wymaga wsparcia lub pomocy, konieczny jest kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem pod numerem telefonu 846806247, lub 846806206 wew. 42, adres e-mail: gopswysokie@ugwysokie.pl

Koronawirus: sprawdź czy Twój powiat jest "czerwony".

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3