Matura 2011: Egzamin z geografii (ARKUSZE, ODPOWIEDZI)

Redakcja
Polskapresse
Dzisiaj kolejny dzień matur. Tym razem uczniowie zmierzyli się z geografią, a po południu będą pisać historię tańca. Na naszej stronie poznacie wrażenia młodzieży po egzaminie oraz pobierzecie arkusze egzaminacyjne.

Informacje o maturze 2011 w naszym serwisie specjalnym - czytajcie!

Powodzenia :)

ARKUSZE

ARKUSZ - geografia poziom podstawowy
ARKUSZ - geografia poziom rozszerzony
Kaskada Soly

ODPOWIEDZI - POZIOM PODSTAWOWY

ZADANIE 1
- Jezioro Międzybrodzkie
- C

ZADANIE 2
- 680 m n.p.m.,
- 64 m

ZADANIE 3
Odległość na mapie wynosi 5,8 cm.
Skala 1 cm - 0,5 km
Odległość w terenie 5,8 x 0,5 = 2,90 km
Odległość w terenie 2,90 km.

ZADANIE 4
1. Rezerwat jest lasem.
2. Jest położony na stoku o ekspozycji południowo-wschodniej.

ZADANIE 5
Z hotelu jedziemy wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego drogą asfaltową . Przed miejscowością Czernichów mijamy położoną po prawej stronie zaporę, która spiętrza wody Jeziora Żywieckiego. Przez miejscowość Czernichów jedziemy lewym brzegiem Soły. W przysiółku Do Toczka po przekroczeniu mostu skręcamy w prawo i po około 300 m dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym stoi kościół i restauracja. Dalej - aż do przystanku autobusowego - jedziemy w kierunku NE. Za przystankiem skręcamy w lewo i drogą prowadzącą serpentynami dojeżdżamy do celu podróży.

ZADANIE 6
1. energetyczna,
2. rekreacyjna,
3. zapobiega powodziom

ZADANIE 7
Spełniają funkcję retencyjną. Dzięki temu organizmy żywe, które tam żyją pobierają i zużywają wodę.

ZADANIE 8
Górowanie Słońca w zenicie: B,
Występowanie dnia polarnego: A

ZADANIE 9
1. Pory roku są silnie zarysowane.
2. Występują różne masy powietrza, na przykład: arktyczne, morskie, kontynentalne
3. Kierunek napływania mas powietrza wpływa na opady.

ZADANIE 10
a)
umiarkowany morski B
podbiegunowy C
b)
Roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 15 °C na stacji B.
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje na stacji D.

ZADANIE 11
Zarówno Norwegia, jak i Grecja znajdują się w strefie oddziaływania niżu, ale ciśnienie atmosferyczne w Norwegii jest niższe niż w Grecji. Nad północną częścią Wielkiej Brytanii przemieszcza się front atmosferyczny ciepły. W Europie Zachodniej na Półwyspie Bretońskim niebo jest bezchmurne. Zakładając dotychczasowy kierunek napływu mas powietrza w środkowej części Hiszpanii, można prognozować, że temperatura w najbliższym czasie w Madrycie wzrośnie aczkolwiek ciężko jest to jednoznacznie stwierdzić na podstawie mapy).

ZADANIE 12
Morze Czarne i Morze Północne

ZADANIE 13
a)
1. Morze Bałtyckie jest bardzo płytkie
2. To akwen zamknięty, od Morza Północnego oddzielają go wąskie cieśniny

b)
1. Należy ograniczyć żeglugę dużych jednostek
2. Nie powinno się stosować sztucznych nawozów przy Morzu Bałtyckim
3. Dostosowanie zakładów przemysłowych do norm ekologicznych

ZADANIE 14
a)
Cecha doliny A
Dominujący proces rzeźbotwórczy 2

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. W korycie rzeki w biegu dolnym dominują:
A. muły i piaski.

ZADANIE 15
1. Gleba powstała w dolinie rzecznej w wyniku nagromadzenia materiału naniesionego przez wody powodziowe - mada rzeczna, rysunek C.
2. Gleba strefowa powstała w klimacie umiarkowanym pod lasami liściastymi - gleba brunatna, rysunek A.

ZADANIE 16
Nizina Zachodniosyberyjska - 3
Wyżyna Tybetańska - 2
Sahara - 4

ZADANIE 17
Eksplozja demograficzna przypada na I fazę rozwoju demograficznego. FAŁSZ
Spadek liczby zgonów w II fazie rozwoju demograficznego jest efektem poprawy warunków życia, higieny oraz lepszego wyżywienia. PRAWDA
Procesy demograficzne występujące w V fazie są charakterystyczne dla krajów Afryki dotkniętych klęską głodu. FAŁSZ

ZADANIE 18
Problemy z zapewnieniem wyżywienia, odpowiedniej higieny i miejsc pracy

ZADANIE 19
a)
Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich
Osoby starsze są bardziej doświadczone i mogą szkolić młode kadry, dzieląc się z nimi swoimi umiejętnościami
b)
Dodatkowe kursy i szkolenia oraz specjalne dla nich przygotowane miejsca pracy
Kampanie promocyjne, zachęcające pracodawców do zatrudniania osób w wieku poprodukcyjnym

ZADANIE 20
A - 2
B - 5
C - 1
D - 3

ZADANIE 21
A) Śląskie, Łódzkie, Wielkopolskie, Mazowieckie

b) Najwięcej elektrowni cieplnych jest w województwie Śląskim, bo tam znajdują się największe pokłady węgla kamiennego w Polsce.

ZADANIE 22
Skutek pozytywny: Przenikanie się kultur, co sprzyja wykształceniu tolerancji. A także niwelowanie barier handlowych
Skutek negatywny: Zagrożenie dla małych lokalnych firm i brak kontroli nad międzynarodowymi korporacjami

ZADANIE 23
1. Energia geotermalna jest przyjazna dla środowiska, zaliczana jest do źródeł "czystej energii"
2. Państwo nie będzie musiało wydawać takich dużych pieniędzy na import ropy naftowej

ZADANIE 24
1. Dzięki temu, że Uniwersytet Stanford znajduję się niedaleko "doliny krzemowej" gwarantuje jej dobrze wykształconą kardę specjalistów
2. Wytwarzanie półprzewodników krzemowych wymaga czystego środowiska, takie jest w rejonie Palo Alto

ZADANIE 25
Kraje z rolnictwem ekstensywnym: A, B, E

ZADANIE 26
10%

ZADANIE 27
1. Większa wydajność rolnictwa
2. Rekultywacja obszarów leśnych
3. Urbanizacja

ZADANIE 28
Toruń - 1 - a
Zamość - 5 - b
Oświęcim - 4 - c

ZADANIE 29
a) Statek wypłynął z Finlandii, dotarł do Grecji.
b) X B D C A Y

ZADANIE 30
Spośród sąsiadów Polski kraj ten ma najmniejszą liczbę ludności. Jego ukształtowanie powierzchni jest nizinne o rzeźbie polodowcowej. Litwa
Jednostką monetarną w tym kraju od 1 stycznia 2009 r. jest euro. Góry stanowią 61% powierzchni kraju. Słowacja
Kraj, z którym posiadamy najdłuższą granicę. Najwyższy szczyt tego kraju jest położony na granicy z Polską. Czechy

ZADANIE 31
Gruzja - 2 - B
Iran - 4 - C
Somalia - 1 - D

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI - POZIOM ROZSZERZONY

ZADANIE 1
C. Rogacz (C5)

ZADANIE 2
Występowanie lasów - metoda zasięgów
Rzeźba terenu - metoda izarytmiczna (izolinii)

ZADANIE 3
B. 100°

ZADANIE 4
Górna stacja 750 m n.p.m.
Dolna stacja 550 m n.p.m.
różnica 200 m
Długość kolejki na mapie 2,6 cm
skala 1:50 000
długość kolejki w rzeczywistości 1300m
nachylenie różnica wysokości/długość kolejki= 200/1300=15,3%

ZADANIE 5
Wysokość górowania Słońca 63°38'

ZADANIE 6
Elektrownie szczytowo-pompowe (alternatywne) produkują energię z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, dlatego są przyjazne dla środowiska. Nie zanieczyszczają powietrza, pozwalają na mniejsze wykorzystanie surowców energetycznych.

ZADANIE 7
A)
C. osadowe.

B)
1. rzeźba terenu ulega zmiane
2. tam, gdzie wydobywa się surowce skalne, tracona jest pokrywa glebowa

ZADANIE 8
- wycinka lasów
- błędna gospodarka rolna

ZADANIE 9
Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu równonocy. - FAŁSZ
W miejscu oznaczonym literą A jest dzień polarny. - PRAWDA
W miejscu oznaczonym literą E Słońce przez całą dobę znajduje się na horyzoncie. - FAŁSZ
W miejscu oznaczonym literą C Słońce podczas górowania znajduje się w zenicie. - FAŁSZ
Wysokość górowania Słońca w miejscu oznaczonym literą D jest niższa niż w miejscu oznaczonym literą B. - PRAWDA

ZADANIE 10
Afryka

ZADANIE 11
TU ZOBACZ RYSUNEK

ZADANIE 12
1. tajga
2. lasy liściaste
3 i 4. roślinność śródziemnomorska

ZADANIE 13
A)
Prąd Peruwiański - 15
Prąd Benguelski - 5

B)
Prąd Benguelski (NUMER 5) obniża temperaturę powietrza i opadów. Prąd z numerem 4 (ciepły prąd Brazylijski) odpowiada za wzrost temperatury powietrza i opadów

ZADANIE 14
a)
1. Pojawiają się depresje
2. Jest coraz więcej powierzchni lądowych

b)
Jezioro deltowe

ZADANIE 15
Okruchowa skała osadowa powstała na skutek scementowania lepiszczem ziaren żwiru lub okruchów o większej średnicy. - Zlepieniec
Magmowa skała głębinowa, główny budulec kontynentalnej skorupy ziemskiej. Składa się głównie z kwarcu, skaleni i łyszczyków. - Granit
Magmowa skała wylewna o strukturze zazwyczaj drobnoziarnistej i barwie szarej, czarnej lub zielonej. - Bazalt

ZADANIE 16
a)
C. ruchy izostatyczne
b)
B. w strefach subdukcji.

ZADANIE 17
Jaskinia Raj - woda podziemna - Krasowienie/procesy krasowe
Wieżyca (329 m n.p.m.) - Lądolód - akumulacja
Klif na wyspie Wolin - Woda morska - abrazja
Kocioł Czarnego Stawu - lodowiec górski - Egzaracja/erozja lodowcowa

ZADANIE 18
C B A E D

ZADANIE 19
Kotlina Konga - Czerwonożółta gleba ferralitowa (laterytowa)
Pojezierze Fińskie - Bielicowa
Nizina Czarnomorska - Czarnoziem
Nizina Francuska - Brunatna

ZADANIE 20
angielski, hindi - Indie
francuski, arabski - Czad

ZADANIE 21
1. Wzrost zamożności społeczeństwa przyczynił się do zwiększenia zatrudnienia w sektorze III
2. Restrukturyzacja przemysłu i nowoczesne technologie wywołały spadek zatrudnienia w sektorze II

ZADANIE 22
a)
W grupie ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2007 r. na 100 mężczyzn przypadało powyżej 100 kobiet. - FAŁSZ
W latach 2008-2009 zwiększyła się liczba mężczyzn w grupie ludności w wieku produkcyjnym. - PRAWDA
W grupie ludności urodzonej w okresie wyżu kompensacyjnego jest więcej kobiet niż mężczyzn. - PRAWDA
b)
- kobiety żyją dłużej, bo bardziej o siebie dbają, prowadzą zdrowszy tryb życia
- rzadziej wykonują prace fizyczne
- po II wojnie światowej w Europie było więcej kobiet niż mężczyzn,spowodowane to było dużą liczbą ofiar wśród żołnierzy

ZADANIE 23
a)
Tendencja będzie rosnąca
Uzasadnienie: W Polsce mammy do czynienie ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa, to znaczy, że w wiek poprodukcyjny wchodzą roczniki powojennego wyżu, natomiast w wiek produkcyjny, wchodzą i będą wchodziły mało liczne roczniki ludzi urodzonych na początku lat 90-tych. Poza tym rodzi się mniej dzieci.
b)
Składki na ubezpieczenie i podatki wzrosną, ponieważ mniejsza grupa osób pracujących będzie musiała utrzymać większą grupę osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym
Zmniejszenie dochodów i pogorszenie warunków życia

ZADANIE 24
A. Zagłębie Kuźnieckie, Zagłębie Appalachijskie - węgiel kamienny
B. Zagłębie Łużyckie, Zagłębie Podmoskiewskie - węgiel brunatny
C. Morze Północne, Zatoka Meksykańska - ropa naftowa
D. stan Minas Gerais w Brazylii, okolice Kiruny w Szwecji - rudy żelaza

ZADANIE 25
Droga 128 - C
Korytarz Zachodni - D
Dolina Krzemowa - A
Wyspa Krzemowa - F

ZADANIE 26
Miedzi - (kwadrat) - występowanie złóż rud miedzi
Aluminium - (trapez) - duże zasoby energii
Cynku i ołowiu - (trójkąt) - bliskość kopalń rud cynku i ołowiu

ZADANIE 27
Elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie złóż tych surowców
Elektrownie jądrowe znajdują się przy dużych rzekach

ZADANIE 28
D - rolnictwo ekstensywne kapitałochłonne - 2
A - rolnictwo intensywne kapitałochłonne - 1
C - rolnictwo intensywne pracochłonne - 3

ZADANIE 29
a)
A. Oliwki - drzewo oliwne
B. Kawa - kawowiec
b)
Niskie spożycie wina w krajach północnej Afryki wynika z zakazów religii muzułmańskiej

ZADANIE 30
a)
Wysoka temperatura
Duża wilgotność
b)
Trudny dostęp do opieki medycznej
Niska świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony przed chorobą

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie