Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Chełm. To była uroczysta gala Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego. Zobacz zdjęcia

Jolanta Masiewicz
Jolanta Masiewicz
Nagrodzeni tytułem "Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego" z miast i gmin Rejowiec Fabryczny, Rejowiec oraz Siedliszcze.
Nagrodzeni tytułem "Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego" z miast i gmin Rejowiec Fabryczny, Rejowiec oraz Siedliszcze. Jolanta Masiewicz
Po raz kolejny zorganizowana została uroczysta gala Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego. Gala odbyła się 2 lutego, w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. Podczas uroczystości uhonorowano społeczników, firmy, zespoły ludowe i strażaków z OSP.

Gala Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego

Gospodarzami tego wydarzenia byli starosta chełmski Piotr Deniszczuk, wicestarosta Jerzy Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk, którzy wręczyli tytuły zasłużonym. Imprezę poprowadzili Joanna Taczała i Piotr Woźniak, pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmie.

Tytuł Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego

Po raz pierwszy tytuł Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego przyznano w 2017 roku. Wyróżniono wówczas 40 osób. W kolejnych latach Galę organizowano co roku, aż do wybuchu pandemii, która wymusiła dwuletnią przerwę. W 2022 roku udało się powrócić do tej pięknej tradycji. Zarząd Powiatu w Chełmie przyznał wtedy 40 kolejnych wyróżnień.

- W sumie w ciągu ostatnich lat za działalność mająca pozytywny wpływ na rozwój powiatu nagrodzono ok. 150 osób indywidualnych i ponad 20 grup, takich jak zespoły, ochotnicze straże pożarne i stowarzyszenia - podkreśla Piotr Deniszczuk starosta chełmski.

W piątek, 2 lutego wręczono kolejne 44 medale Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego

Wśród nagrodzonych z miast i gmin Rejowiec Fabryczny, Rejowiec oraz Siedliszcze znaleźli się:
1. Doktor Lucyna Sado - lekarz medycyny rodzinnej z Siedliszcza. Zdobyła pierwsze miejsce w województwie w plebiscycie Hipokrates 2023, organizowanym przez Kurier Lubelski. Jest jednym z najbardziej cenionych medyków w naszym regionie. Przez wiele lat udzielała się w samorządzie powiatowym, była radną i przewodniczącą komisji zajmującej się zdrowiem.
2. Małgorzata Czubkowska - wolontariuszka, przewodnicząca KGW, członek zespołu śpiewaczego. Działając w Fundacji Castorama pomaga ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej poprawić ich warunki mieszkaniowe.
3. Maria Kociuba - miłośniczka i pasjonatka muzyki, w szczególności tej tradycyjnej, pieśni ludowych i szeroko pojętej kultury polskiej. Członkini Zespołu Śpiewaczego Radość z Liszna, najstarszego zespołu w gminie Rejowiec Fabryczny. Prowadzi dla dzieci warsztaty śpiewu i rękodzieła. Jest także członkinią oraz współzałożycielką Stowarzyszenia Aktywnych Gospodyń w Lisznie.
4. Marlena Stangryciuk-Zając - wokalistka, osoba od wielu lat zaangażowana w działalność charytatywną. Już w wieku 7 lat występowała na koncertach, z których pieniądze trafiały na szczytne cele. Wpiera w ten sposób osoby potrzebujące pomocy, chorujące i niepełnosprawne z terenu powiatu chełmskiego.
5. Mirosław Maziarz - społecznik, samorządowiec, wieloletni radny. W październiku ubiegłego roku minęło okrągłe 25 lat od powołania go na Członka Zarządu Gminy. Od 2002 roku zasiada w Radzie Gminy Rejowiec Fabryczny, a od 2010 roku do teraz pełni zaszczytną funkcję jej przewodniczącego. Jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie.
6. OSP Rejowiec - jedna z najstarszych jednostek pożarniczych na terenie powiatu chełmskiego. W tym roku obchodzi swoje 115-lecie istnienia. Na przestrzeni ponad wieku jednostka zmieniała się organizacyjnie, ale zawsze tworzyli ją ludzie pełni pasji, odważni, zdeterminowani i gotowi na poświęcenia.
7. Piotr Prokopiuk - radny gminy Rejowiec Fabryczny, historyk, regionalista, pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Od wielu lat angażuje się w życie społeczne swojej gminy. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz wystaw dotyczących dziejów regionalnych.
8. Ryszard Starko - strażak z ponad 30-letnim doświadczeniem. Od 1999 roku związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rejowcu, a od 2021 roku pełni funkcję prezesa zarządu tej jednostki.
9. Sławomir Braniewski - emerytowany nauczyciel informatyki, wiedzy o kulturze
i wychowawca internatu, regionalista, historyk z zamiłowania, autor wielu publikacji, społecznik.
10. Stefan Machowicz - doświadczony samorządowiec, ekonomista, były wicewojewoda chełmski. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował wiele stanowisk kierowniczych. Był między innymi zastępcą dyrektora Kombinatu Cementowego w Chełmie.
11. Zbigniew Rumiński - działacz sportowy, samorządowiec, pasjonat piłki nożnej. Radny Rady Gminy Rejowiec od 2010 r. Przez 20 lat był prezesem Gminnego Klubu Sportowego Unia Rejowiec. Obecnie członek zarządu i honorowy prezes tego klubu. Wielokrotnie wyróżniany przez Chełmski Okręg Związku Piłki Nożnej.
12. Danuta Woźniak - mieszkanka miejscowości Toruń w gminie Rejowiec Fabryczny, od 2003 pełni funkcję sołtysa miejscowości. Swoją wielką dobrodusznością, niegasnącym entuzjazmem i zaangażowaniem w życie społeczne wsi i okolicznych miejscowości zdobyła zaufanie mieszkańców, którzy od 2006 roku nieprzerwanie powierzają Jej w wyborach mandat Radnej Gminy Rejowiec Fabryczny.
13. Barbara Świderczuk - Od 20-stu lat pełni funkcję sołtysa w swojej rodzimej miejscowości Gołąb, Jest Radną Gminy Rejowiec Fabryczny obecnej kadencji, pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Należy do Stowarzyszenia Aktywni w Gminie Rejowiec Fabryczny. Jest założycielką a zarazem członkinią zespołu śpiewaczego ECHO, oraz członkiem zarządu KGW Gołębianki w Gołębiu.
14. Mariusz Świderczuk - Wieloletni działacz społeczny. Od ponad dwudziestu lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Kańskiej. Od 2006 roku pełni w jednostce funkcję naczelnika. Angażuje się aktywnie w działalność lokalnej społeczności. Pracuje jako funkcjonariusz Służby Ochrony Kolei.
15. Mirosław Świderczuk - członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Kańskiej od 1986 r. W latach 1990-2000 pełnił w niej funkcje sekretarza, a od 2000 roku do dnia dzisiejszego jest prezesem jednostki.
16. Józef Kałkucki - jest strażakiem ratownikiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy do jednostki OSP KSRG Kanie. Strażakiem jest od 30 lat. Posiada brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, a także odznaczenie za 25-lecie swojej działalności w straży, posiada również odznakę wzorowego strażaka.
17. Grzegorz Śliwczyński - Jest od 50 lat strażakiem w OSP KSRG Kanie. Posiada brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, a także odznaczenie za 40-lecie czynnego udzielania się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniem.
18. Piotr Majewski – nauczyciel, komendant Hufca ZHP w Rejowcu, organizator obozów harcerskich dla dzieci, pracuje w kręgu seniorów ZHP Skaut. Był pierwszym społecznym prezesem spółdzielni Osada w Rejowcu.

Wśród nagrodzonych przedstawicieli gmin Chełm, Dorohusk, Dubienka i Kamień są:

1. Zespół I to i owo - zespół powstał w 2016 r. Należą do niego rozśpiewane panie z gminy Chełm. Obecny skład tworzą: Kinga Farian, Katarzyna Baniewicz i Aneta Kotek. Działalność „I to i owo” zainaugurował występ w 30. rocznicę otwarcia Ośrodka Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach.
2. Alicja Książek - Od 9 lat jest sołtysem Świerż. Od najmłodszych lat czynnie uczestniczy w życiu społecznym kulturowym i religijnym w swojej miejscowości i gminie. Należy do wielu organizacji społecznych m.in Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej oraz OSP Świerże. Całe swoje dorosłe życie poświęciła pracy dla innych, organizując imprezy charytatywne, kulturalno- sportowe.
3. Ewa Stachniuk - Pomimo młodego wieku, Ewa Stachniuk stała się zasłużoną działaczką społeczną na terenie gminy Dorohusk. Aktywnie służy lokalnej społeczności poprzez udział w akcjach charytatywnych o zasięgu powiatowym. Wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Nadbużańskie Okopianki” oraz OSP Okopy koordynowała organizację pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.
4. Halina Graboś - poetka z Kamienia. Członkini Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Debiutowała w 1982 r. wierszem, zamieszczonym w antologii poetyckiej - Strofy nadziei. Autorka siedmiu książek poetyckich. Jej utwory można znaleźć w licznych antologiach i almanachach. Laureatka wielu konkursów literackich.
5. Justyna i Piotr Iwańczukowie - Małżeństwo rolników z gminy Dorohusk. Obydwoje są zaangażowani w działalność społeczną, aktywizują mieszkańców miejscowości Ostrów, biorą udział w konkursach i organizują lokalne uroczystości. Pani Justyna jest przewodniczącą KGW w Ostrowie. Pan Piotr jest nie tylko członkiem KGW, ale też naczelnikiem OSP w Ostrowie i czynnym strażakiem.
6. Krystyna i Józef Tworkowie - Małżeństwo z 38-letnim stażem. Wspólnie pracują na rzecz lokalnej społeczności. Pani Krystyna śpiewa w zespole „Cykady” z Wólki Okopskiej, gdzie wspólnie odnosiła wiele znaczących sukcesów na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Pan Józef karierę zawodową rozpoczął w sporcie. Jego pasją stała się piłka nożna. W latach 70. działał i grał aktywnie w drużynach LZS Świerże oraz LZS „Orion” Okopy. Od 1983 do 2002 roku pełnił funkcję prezesa, kierownika drużyny, trenera i członka zarządu klubu piłkarskiego „Kolejarz” i „Granica” Dorohusk.
7. Leszek Romanowski - zatrudniony w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym w Dubience. Wieloletni pracownik samorządowy. Strażak z 23-letnim stażem, w tym od 20 lat naczelnik OSP. Odznaczony Złotym, Srebrnym
i Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Pożarnej. Członek zespołu muzycznego.
8. Marian Grzywna - rolnik z gminy Dorohusk. Prowadzi duże, rodzinne gospodarstwo nastawione na produkcję roślinną i hodowlę bydła mięsnego. Wraz z żoną dziećmi uprawia ok. 300 hektarów ziemi. Gospodarstwo jest stale unowocześniane i nastawione na innowacyjność. Pan Marian jest też społecznikiem. Był radnym gminy Dorohusk trzech kadencji i wieloletnim sołtysem wsi Barbarówka, jest czynnym strażakiem ochotnikiem.
9. Pasieka MK Miody Kozińscy - rodzinne Gospodarstwo Pszczelarskie, a zarazem największa pasieka w województwie lubelskim, licząca ponad 2 tysiące pni pszczelich. Obecnie już czwarte pokolenie Kozińskich kontynuuje tradycje pszczelarskie. W skład pasieki wchodzi zakład produkujący węzę pszczelą.
10. Skład Budowlany „Lesiuk” - firma wyróżniona za działalność charytatywną na rzecz uchodźców z Ukrainy. Z chwilą wybuchu wojny aktywnie zaangażowała się w organizację miejsc noclegowych dla ludzi uciekających przed wojną. Właściciel, Pan Zbigniew Lesiuk, udostępnił na ten cel ok. 300 metrową ogrzewaną halę wraz z sanitariatami.
11. Sławomir Golczewski - samorządowiec, działacz społeczny, rolnik prowadzący niewielkie gospodarstwo rolne, ok. 5 hektarowe. Pracownik budowlany. Były radny Rady Gminy Dubienka. W samorządzie aktywnie działał na rzecz rozwoju gminy, zabiegał o budowę dróg.
12. Janusz Malinowski - mieszkaniec miejscowości Haliczany, pełni funkcję sołtysa od 1990 roku do chwili obecnej tj. przez 34 lata. Ponadto pełnił funkcję radnego Rady Gminy Kamień przez 3 kadencje. Wspólnie z żoną Ludmiłą prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 20 ha nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą. To samorządowiec, społecznik, inicjator wielu przedsięwzięć w rodzinnej miejscowości Haliczany, a także na terenie gminy Kamień.

Nagrodzeni przedstawiciele gmin Białopole, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Ruda-Huta, Sawin i Wierzbica:

1. Doktor Andrzej Mielniczuk - Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem, specjalizującym się w medycynie rodzinnej i pediatrii. Od 2002 roku, wspólnie z żoną Aliną, prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Amimed” w Żmudzi.
2. Bożena Czerniej - sołtyska wsi Rakołupy Duże, członek zespołu Rakołupianki. Prowadzi z mężem gospodarstwo rolne w gminie Leśniowice. Funkcję sołtysa pełni od pięciu lat. Była współorganizatorem stulecia Rakołup Dużych. Wcześniej przez 30 lat pracowała w Samorządowym Ośrodku Kultury w Leśniowicach jako instruktor grup teatralnych oraz śpiewaczych.
3. Jolanta Harmata - działaczka społeczna, samorządowiec, kobieta z terenów wiejskich z duszą artysty. Od dwóch kadencji jest radną Rady Gminy Leśniowice. Jest też przewodniczącą KGW Na Dolince i wraz z tym zespołem rozsławia powiat chełmski nie tylko na terenie województwa, ale też kraju.
4. Józef Ciszewski - Społecznik, poeta ludowy, aktor teatru amatorskiego. Na przełomie lat 70/80 był radnym w gminie Białopole, angażował się w działalność Solidarności Rolników Indywidualnych. Działał społecznie na rzecz wspólnoty lokalnej wspierając inicjatywy budowy drogi do wsi Strzelce, remizy strażackiej i wielu innych.
5. KGW Leszczany - KGW zostało założone w lipcu 2021 roku. W zarządzie koła są: przewodnicząca Sylwia Gajewska, zastępca przewodniczącego Marta Szewczuk oraz członek zarządu Alicja Orzechowska. Powstało ono z potrzeby integracji kobiet, pobudzania mieszkańców do wspólnego działania oraz kultywowania tradycji, które niestety zanikają.
6. KGW Na Dolince - koło działa od kwietnia 2021 roku. Jego członkowie grają, śpiewają i gotują, a nawet malują. Na swoim koncie mają już kilka nagród i wyróżnień, między innymi nagrodę specjalną w wojewódzkim konkursie Kobieta Gospodarna
i Wyjątkowa oraz trzecie miejsce na szczeblu powiatowym.
7. Mariusz Łaszkiewicz - Jak sam podkreśla - w pierwszej kolejności jest mężem, ojcem i dziadkiem. Wraz z małżonką prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną. Jest tez sołtysem Leszczan już trzecią kadencję oraz radnym Rady Gminy Żmudź drugiej kadencji i strażakiem ochotnikiem. Przez wiele lat aktywnie działał w Lubelskiej Izbie Rolniczej jako radny.
8. Mirosław Gawrzak - rolnik i samorządowiec z gminy Wojsławice, zaangażowany w rozwój swojej Małej Ojczyzny. Nadal jest czynny zawodowo, chociaż dużą część swojego gospodarstwa przekazał już synowi. W swojej gminie znany jest z działalności społecznej. Jest radnym od czterech kadencji, zaangażowanym głównie
w budowę dróg i wodociągu.
9. Zespół Tęcza - powstał w październiku 2008 roku w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W skład zespołu wchodzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białopolu i Szkoły Filialnej w Strzelcach. Obecnie w zespole działają 22 osoby.
10. Barbara Nowakowska - to niezwykle utalentowana twórczyni ludowa. Angażuje się w szeroko rozumiane obszary sztuki ludowej, muzyki i malarstwa. Swoją pasją dzieli się z najmłodszym pokoleniem, prowadząc zajęcia plastyczne dla dzieci. Jest nie tylko solistką, ale także kierowniczką artystyczną zespołu ludowego Jarzębina.
11. Bogdan Sawicki - długoletni samorządowiec, radny rady gminy Ruda-Huta, strażak ochotnik z czterdziestoletnim stażem, członek OSP w Rudzie, wieloletni prezes OSP w Rudzie, czynnie biorący udział w akcjach pożarniczych. Zawsze gotowy udzielić pomocy. Całe życie zawodowe związany był ze Spółdzielczym Zakładem Pracy Chronionej SPIN.
12. Dorota Skubij - nauczycielka z 36-letnim stażem pracy zawodowej,
z wykształcenia magister z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika przedszkolna. Z gminą Wierzbica związana jest od urodzenia. Jako 3-letnie dziecko uczęszczała do przedszkola, w którym w 1987 roku rozpoczęła pracę. Następnie przez 25 lat pełniła funkcję dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbicy.
13. OSP Żalin - Jednostka powstała w 1918 roku i skupia w swoich szeregach 57 członków, w tym 15 kobiet. Aż 19 druhów ma ukończony kurs podstawowy strażaka ratownika,
a pięciu ukończyło szkolenie - kierowanie ruchem. Ponadto jeden z druhów ma kurs kierowców konserwatorów sprzętu. Przy jednostce funkcjonują dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza
14. Zespół Akord - Zespół powstał w 2011 roku. Kierownikiem zespołu jest Stanisława Bielecka, która była też reporterem, fotografem, kronikarzem kapeli. Obecnie członkami zespołu są gospodynie domowe, zrzeszone dawniej w kołach gospodyń wiejskich. Działalność zespołu polega na odtwarzaniu folkloru regionalnego.

Po wręczeniu tytułów nominowanym odbył się piękny koncert "Oczarowani Wodeckim" w wykonaniu zespołu Tomasz Momot Orkiestra whit UMCS.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z tego wydarzenia.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na lublin.naszemiasto.pl Nasze Miasto