Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej internetowa rejestracja kandydatów na studia rozpoczęła się w połowie kwietnia i trwała do 14 lipca.

Łącznie na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie uczelnia ma zarejestrowanych obecnie 14 221 zgłoszeń. W analogicznym okresie roku ubiegłego (po zamknięciu systemu) liczba zgłoszeń była minimalnie wyższa i wynosiła 14 280.

Na studia zaoczne oraz wieczorowe I stopnia i jednolite magisterskie zapisy są na poziomie 621 zgłoszeń (w roku ubiegłym - 630).

- Łączna liczba rejestrów podczas tegorocznej rejestracji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi na naszej uczelni 14 842 i jest jedynie o 58 zgłoszeń niższa niż w roku ubiegłym - tłumaczy Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. - Jak widać więc, liczba rejestracji w I turze rekrutacji na studia w UMCS jest niemal identyczna w stosunku do ubiegłorocznych danych. Sytuacja ta pokazuje, że uczelnia tak naprawdę już od kilku lat ma stabilną sytuację dotyczącą rejestracji kandydatów. Jesteśmy zadowoleni, że nasza oferta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w dobie postępującego niżu demograficznego. Mamy nadzieję, że dane te przełożą się na liczbę osób, które faktycznie złożą dokumenty na naszej uczelni - dodaje.

Listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia zostały już wywieszone w odpowiednich wydziałach, a wyniki postępowania umieszczono na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. Do 15 lipca komisje rekrutacyjne przyjmowały dokumenty od osób zakwalifikowanych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

- Wyniki rejestracji nie są jeszcze ostateczne - informuje Aneta Adamska. W najbliższym czasie zostanie ogłoszona dodatkowa rejestracja na kierunki, na których będą wolne miejsca: dokładnie 18 i 24 lipca ogłosimy kolejne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Na kandydatów na studia w UMCS podczas tegorocznej rekrutacji czeka 7060 miejsc na studiach stacjonarnych i 1245 na studiach zaocznych. Największym zainteresowaniem kandydatów w 2017 roku cieszą się kierunki:

1. Prawo – 1129 zgłoszeń
2. Psychologia – 998 zgłoszeń
3. Finanse i rachunkowość – 936 zgłoszeń
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne – 827 zgłoszeń
5. Anglistyka – 665 zgłoszeń
6. Logistyka – 596 zgłoszeń
7. Informatyka – 579 zgłoszeń
8. Ekonomia – 504 zgłoszeń

Dla porównania: w ubiegłym roku największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji) cieszyły się:

1. Prawo - 1224 zgłoszeń
2. Finanse i rachunkowość – 1007 zgłoszeń
3. Psychologia - 932 zgłoszeń
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne - 818 zgłoszeń
5. Informatyka - 596 zgłoszeń
6. Anglistyka - 537 zgłoszeń
7. Ekonomia - 528 zgłoszeń
8.Logistyka - 517 zgłoszeń

Bardzo wyraźnie widać więc, iż preferencje kandydatów są podobne, jak w ubiegłym roku.

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów:

1. Psychologia – 8,3 osób na jedno miejsce
2. Anglistyka – 6,7 osób na jedno miejsce
3. Jazz i muzyka estradowa – 5,3 osób na jedno miejsce
4. Finanse i rachunkowość – 5,2 osób na jedno miejsce
5. Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim – 5,1 osób na jedno miejsce
6. Produkcja medialna – 4,8 osoby na jedno miejsce
7. Biologia, specjalność biologia medyczna – 4,6 osoby na jedno miejsce
8. Iberystyka – 4,3 osoby na jedno miejsce
9. Prawo – 4,2 osoby na jedno miejsce
10. Pedagogika – 4,2 osoby na jedno miejsce

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w roku ubiegłym największą popularnością cieszyły się:

1. Psychologia - 7,77 osób na jedno miejsce
2. Jazz i muzyka estradowa - 5,87 osób na jedno miejsce
3. Bezpieczeństwo narodowe - 5,81 osób na jedno miejsce
4. Finanse i rachunkowość - 5,04 osób na jedno miejsce
5. Bezpieczeństwo wewnętrzne - 4,81 osoby na jedno miejsce
6. Prawno – Biznesowy - 4,60 osoby na jedno miejsce
7. Anglistyka - 4,48 osoby na jedno miejsce
8. Logistyka - 4,31 osoby na jedno miejsce
9. Prawo - 4,08 osoby na jedno miejsce
10. Biotechnologia - 4,06 osoby na jedno miejsce

Liczba zarejestrowanych cudzoziemców podejmujących kształcenie w UMCS na takich samych warunkach jak obywatele polscy wynosi obecnie - 713 osób, zaś w roku ubiegłym było ich tylko - 570. Obcokrajowcy aplikujący na studia na tej uczelni pochodzą głównie z Ukrainy i Białorusi. Z kolei kandydaci polscy zapisujący się tutaj pochodzą przede wszystkim z Lublina, Radomia, Świdnika, Zamościa, Chełma i Puław.

Największy limit miejsc ma kierunek: prawo - studia stacjonarne jednolite magisterskie: 270 miejsc, zaś najmniejszy limit miejsc: archeologia i fizyka - studia stacjonarne II stopnia: po 10 miejsc.

- UMCS daje obecnie możliwość kształcenia na 80 kierunkach - zauważa rzecznik prasowy uczelni - w ramach blisko 250 specjalności na studiach I i II stopnia oraz na studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych - na 11 wydziałach w Lublinie i na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe, na których do wyboru jest ok. 100 kierunków, a także na studia doktoranckie. Oferujemy również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Nauka

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!