(© Jarosław Jakubczak)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Najważniejszym aktem prawnym określającym stosunek do środowiska w naszym kraju jest Konstytucja RP.

Już w piątym artykule znajdują się zapisy o strzeżeniu dziedzictwa narodowego oraz zapewnieniu ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W Polsce pieczę nad ochroną przyrody sprawuje Minister Środowiska. Czuwa on nad stanem natury (w tym parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, gospodarki zasobami naturalnymi). Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem wymagań ochrony środowiska i badaniem jego stanu, ochroną lasów oraz gruntów leśnych, a także nadzoruje kwestie łowiectwa, geologii, ochrony przeciwpowodziowej i organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Polskę obowiązują także zapisy polityki międzynarodowej. Unia Europejska jest upoważniona do zawierania umów wiążących wszystkie państwa członkowskie. Polityka i zasady Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w Traktacie o funkcjonowaniu UE.

Możemy wymienić cztery najważniejsze zasady:
* przezorności - zobowiązuje do przedstawienia dowodów, że określona inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska;
* prewencji - zakłada konieczność rozważenia potencjalnych skutków określonego działania i podjęcia działań zapobiegawczych; * obowiązku naprawiania szkód u źródła - zakłada, że szkody należy usuwać najszybciej jak jest to możliwe;
* sprawca płaci za wyrządzone przez siebie szkody.

Wiadomości Lublin, Wydarzenia Lublin

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!